کارگاه
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول محل بارگیری وزن تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
خاموت 30*30 انبار کیلو
۱۵:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 25*25 انبار میلگرد 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 20*20 انبار میلگرد 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 20*15 انبار میلگرد 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 15*15 انبار میلگرد 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179