لوله مانیسمان رده 20
لوله مانیسمان رده 40
لوله مانیسمان رده 80
لوله مانیسمان چین
لوله مانیسمان رده 20
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله مانیسمان رده 40
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله مانیسمان رده 80
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله مانیسمان چین
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) ﻗﻄﺮ بیرونی (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله بدون درز (مانیسمان) 6 اینچ رده 80 6 انبار 10.97 168.3 شاخه
۱۵:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
16,300,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)5 اینچ رده 80 6 انبار 9.53 141.3 A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
12,500,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)4 اینچ رده 80 6 انبار 8.56 114.3 A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
10,600,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)3اینچ رده 80 6 انبار 7.62 A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
7,400,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-2 اینچ رده 80 6 انبار 7.01 A106-A53-API5 L-GR B 68
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
5,150,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)2اینچ رده 80 6 انبار 5.54 60.3 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,550,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-1 اینچ رده 80 6 انبار 5.08 48.3 A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز (مانیسمان)1/4-1 اینچ رده 80 6 انبار 4.85 42.2 A106-A53-API5 L-GR B
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1 اینچ رده 80 6 انبار 19.50 33.4
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز (مانیسمان)3/4 اینچ رده 80 6 انبار 3.91 26.7 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2 اینچ رده 80 6 انبار 3.2 21.3 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله بدون درز(مانیسمان)6 اینچ رده 40 6 انبار 7.11 168.3 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
12,000,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان) 5 اینچ رده 40 6 انبار 6.55 141.3 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
8,550,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)4 اینچ رده 40 6 انبار 6.02 114.3 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
6,300,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان) 3 اینچ رده 40 6 انبار 5.49 88.9 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
4,450,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-2 اینچ رده 40 6 انبار 5.16 51 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,500,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان) 2 اینچ رده 40 6 انبار 3.91 60.3 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,300,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2-1 اینچ رده 40 6 انبار 3.68 48.3 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,000,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)1/4-1 اینچ رده 40 6 انبار 3.56 42.2
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
1,800,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1اینچ رده 40 6 انبار 3.38 33.4 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
110,000
0
لوله بدون درز (مانیسمان)3/4 اینچ رده 40 6 انبار 2.87 26.7 شاخه
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
700,000
0
لوله بدون درز(مانیسمان)1/2 اینچ رده 40 6 انبار رده 40(sch40) 21.3 5
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
600,000
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
هستی جلالی 02138092006
کارشناسان فروش
رضا فاتــحی 02138092005
کارشناسان فروش
سانـــاز خـداپـــرست 02138092003
کارشناسان فروش
شادی فاتحی 02138092004