کارخانه
شرکت سپنتا
آذربایجان
لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1
لوله صنعتی جباری
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/9
لوله گاز روکار سپاهان
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/25
لوله گاز روکار کچو
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
لوله صنعتی ضخامت 2
لوله گاز توکار سپاهان
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 70
لوله صنعتی ضخامت 2/5
لوله گاز توکار کچو
لوله داربست نیکان
لوله صنعتی ضخامت 3
لوله داربست یاران
لوله جدار چاه
بست لوله ایران بست
لوله صنعتی یاران
بست فولاد گستر
لوله داربستی اصفهان
لوله گالوانیزه ضخامت 2
لوله اسپیرال
لوله داربست تهران شرق
لوله گالوانیزه ضخامت 2/5
لوله گالوانیزه سپاهان
لوله داربستی صابری
لوله گالوانیزه ضخامت 3
لوله مانیسمان رده 20
لوله داربست جهان
لوله گالوانیزه گلخانه قزوین
لوله مانیسمان رده 40
لوله داربست صدرا
لوله گالوانیزه قزوین 2.5
لوله مانیسمان رده 80
لوله داربست بهفلز
لوله مانیسمان چین
لوله صنعتی سپاهان
لوله درجه 2
لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
کارخانه
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (inch) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله 1.5 اینچ(داربستی) 6 2 انبار 14
۱۵:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
527,000
0
شرکت سپنتا
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله گالوانیزه 4 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,120,000
0
لوله گالوانیزه 3 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,600,000
0
لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,070,000
0
لوله گالوانیزه 2 اینچ 6 انبار 2 19
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
1,100,000
0
لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ 6 انبار 2
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
900,000
0
لوله گالوانیزه 1/4-1 اینچ 6 انبار 2
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
790,000
0
لوله گالوانیزه 1 اینچ 6 انبار 2 10.2
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
615,000
0
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ 6 انبار 2 8
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
473,000
0
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ 6 انبار 2
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
381,000
0
آذربایجان
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله اسپیرال (انواع) 6 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله صنعتی جباری
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 0/9
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله گاز روکار سپاهان
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/25
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
هستی جلالی 02138092006
کارشناسان فروش
رضا فاتــحی 02138092005
کارشناسان فروش
سانـــاز خـداپـــرست 02138092003
کارشناسان فروش
شادی فاتحی 02138092004