ورق برشی st52 فولاد مبارکه
ورق st37 فولاد اصفهان
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فابریک st52
ورق a283 اکسین
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
ورق سیاه کاویان اهواز st37
ورق سیاه کاویان اهواز st52
ورق قطعات
ورق سیاه گیلان
ورق سیاه st37 خرم آباد
ورق سیاه فولاد درخشان
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
ورق فولاد مبارکه
ورق سیاه فولاد سبا
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق st37 فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق سیاه فابریک st52
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق a283 اکسین
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق سیاه کاویان اهواز st37
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق قطعات
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179