طول (m) برابر 12
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ناودانی نمره 16 سنگین 12 انبار 220
تماس بگیرید
0
ناودانی نمره 16 متوسط 12 انبار 175
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 25 12 انبار 46
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 22 12 انبار 35
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 20 12 انبار 29 الی 30
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 18 12 انبار 24
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 16 12 انبار 18.5 الی 19
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 14 12 انبار 15
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 12 12 انبار 10.5 الی 11
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 10 12 انبار 7/5 الی 8
تماس بگیرید
0
میلگرد آجدار نمره 8 12 انبار 4/5 الی 5
تماس بگیرید
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179