لوله API
عنــوان محصول طول (m) واحد تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله (API) 8 اینچ ضخامت 4.8mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 6 اینچ ضخامت 4.2mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 4 اینچ ضخامت 4.2mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 3 اینچ ضخامت 3.5mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 2.1/2 اینچ ضخامت 4mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 2 اینچ ضخامت 3.6mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 1.1/2 اینچ ضخامت 3.6mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 1.1/4 اینچ ضخامت 3.5mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 1 اینچ ضخامت 3.2mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 3/4 اینچ ضخامت 3.2mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله (API) 1/2 اینچ ضخامت 3.2mm 6 شاخه
تماس بگیرید
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179