ضخامت (mm) برابر 2.8
عنــوان محصول طول (m) ضخامت (mm) واحد تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
لوله گازی 1.1/2 اینچ ضخامت 2.8mm 6 2.8 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله گازی 1.1/4 اینچ ضخامت 2.8mm 6 2.8 شاخه
تماس بگیرید
0
لوله گازی 1 اینچ ضخامت 2.8mm 6 2.8 شاخه
تماس بگیرید
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179