ضخامت (mm) برابر 3
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
نبشی نمره 3 6 انبار 3
۱۵:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 2/5 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
نبشی نمره 2 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 90*90 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 70*70 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*60 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی50*50 6 انبار 28 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 80*40 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*40 6 انبار 28 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*40 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 40*100 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 60*30 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 50*30 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
قوطی 30*30 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله گالوانیزه 4 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
3,120,000
0
لوله گالوانیزه 3 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,600,000
0
لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ 6 انبار 3
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
2,070,000
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
هستی جلالی 02138092006
کارشناسان فروش
رضا فاتــحی 02138092005
کارشناسان فروش
سانـــاز خـداپـــرست 02138092003
کارشناسان فروش
شادی فاتحی 02138092004