واحد برابر کیلوگرم
عنــوان محصول طول (m) محل بارگیری واحد وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
میلگرد آجدار نمره 25 12 انبار کیلوگرم
۲۰:۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
26,400
0
میلگرد آجدار نمره 22 12 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
26,400
0
میلگرد آجدار نمره 20 12 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
26,400
0
میلگرد آجدار نمره 18 12 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
26,400
0
میلگرد آجدار نمره 16 12 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
26,400
0
میلگرد آجدار نمره 14 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
26,400
0
میلگرد آجدار نمره 12 12 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
28,500
0
میلگرد آجدار نمره 10 12 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
29,000
0
میلگرد آجدار نمره 8 12 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
30,000
0
میلگرد کلاف نمره 6/5 انبار کیلوگرم
۱۷:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
29,550
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
شادی شمس آبادی 09160111079
کارشناسان فروش
محمد ناصر شمس آبادی 09160011179