برابر کیلو
آخرین بروزرسانی : 30 . 12 . 1402 30 : 20
عنــوان محصول محل بارگیری تــاریـخ بــروزرســانی
قیمت تومان
نــوسان خـــــرید
ورق برش خورده (15-8میل) انبار
۱۵:۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 15 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 12 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 10 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 8 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 6 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 5 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 4میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 6*1.5 – ضخامت 3 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت 5 میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت 4میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2-ضخامت 3میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2-ضخامت 3میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت 2میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
ورق سیاه 1*2- ضخامت1.5میل انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
خاموت 30*30 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 25*25 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 25*20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 20*20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 20*15 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
خاموت 15*15 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
28,000
0
مش با میلگرد 8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
32,000
0
میلگرد آجدار نمره 25 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
22,000
0
میلگرد آجدار نمره 22 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
22,000
0
میلگرد آجدار نمره 20 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 16 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 14 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
21,300
0
میلگرد آجدار نمره 12 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
23,850
0
میلگرد آجدار نمره 10 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
23,800
0
میلگرد آجدار نمره 8 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
24,400
0
میلگرد کلاف نمره 6/5 انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
27,000
0
لوله جوش مستقیم(انواع) انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
لوله اسپیرال (انواع) انبار
۱۲:۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
0
0
سبد استعلام شما حذف همه
کارشناسان فروش
هستی جلالی 02138092006
کارشناسان فروش
رضا فاتــحی 02138092005
کارشناسان فروش
سانـــاز خـداپـــرست 02138092003
کارشناسان فروش
شادی فاتحی 02138092004